Karriere

Petoro forvalter statens eierandeler på norske sokkel – det vil si om lag en tredel av landets olje- og gassreserver. Oppgaven vår er å skape størst mulig verdi fra disse eierandelene.

Arbeide i Petoro

Petoro forvalter statens eierandeler på norske sokkel – det vil si om lag en tredel av landets olje- og gassreserver. Oppgaven vår er å skape størst mulig verdi fra disse eierandelene. Selskapet har siden starten i 2001 sendt i gjennomsnitt ca. 100 milliarder kroner årlig til staten. Dette tilsvarer i størrelsesorden 35 - 40 prosent av statens totale inntekter fra petroleumssektoren.
Hva jobber vi med?

Petoro har ca. 65 ansatte. Hos oss finner du engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som liker å jobbe i team. Til sammen utgjør vi en unik og bred erfaringsbakgrunn – ikke bare fra selskaper med virksomhet på norsk sokkel, men også fra bank, finans og andre områder. Petoro sitter bredt og tungt som rettighetshaver i felt og lisenser på norsk sokkel. I tillegg overvåker vi Equinors avsetning av statens olje og gass. Vi arbeider i en oversiktlig organisasjon med en rekke viktige, interessante og tverrfaglige arbeidsoppgaver.
Foto: Heidrun platform - Photo Harald Pettersen - StatoilHydro
Selskapet har siden starten i 2001 sendt i gjennomsnitt ca. 100 milliarder kroner årlig til staten. Dette tilsvarer i størrelsesorden 35 - 40 prosent av statens totale inntekter fra petroleumssektoren.
Under Om Petoro kan du lese mer om Petoro og hva vi arbeider med.